Košík

košík je prázdný
 
 
 
 
 
 
 

Společnost VÍNO BLATEL, a.s., IČ 479 17 709, se sídlem 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 855, tímto informuje, že v souladu s ust. § 8 odst. 1 zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“), zavedla jakožto povinný subjekt vnitřní oznamovací systém, který určitým osobám umožňuje oznamovat podezření o možném protiprávním jednání, a to v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

 

Společnost tímto sděluje, že ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) zákona vyloučila možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému osobám, které nevykonávají pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.

 

Níže se uvádí základní pravidla a podmínky podávání a postupu posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany osobě, která oznámení učinila, jakož i zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení. Bližší informace jsou uvedeny ve vnitřní směrnici o řešení oznámení.

 

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.

 

Oznámení dle ZOO můžete učinit:

 

 1. a) v listinné podobě poštou (k rukám pověřené osoby) na adresu: 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 855
 2. b) elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu: whistlebTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 3. c) telefonicky prostřednictvím tel. linky č. +420 576 514 086, která slouží pro podání ústních oznámení
 4. d) osobně/ústně (po předchozí telefonické domluvě) na adrese: 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 855

 

Co se oznamuje? Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, ke kterému mělo dojít ve společnosti Víno Blatel s. r. o., přičemž toto protiprávní jednání:

 

 1. a) má znaky trestného činu, nebo
 2. b) má znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč, nebo
 3. c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Oznámení lze případně učinit i prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR zde: https://oznamovatel.justice.cz/.

 

Ve Vašem oznámení uveďte jméno, příjmení a datum narození, a to za účelem prevence a ochrany před odvetnými opatřeními. Vaše totožnost nebude zveřejněna. Příslušná osoba určená pro přijetí a vyřízení oznámení má povinnost mlčenlivosti.

 

Pokud budete činit oznámení v listinné podobě, nadepište obálku heslem „whistleblowing – neotvírat“, aby nedošlo k otevření obálky neoprávněnou osobou.

 

Příslušná osoba dle ust. § 10 zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, za účelem přijímání oznámení, posouzení jeho důvodnosti, prošetřování oznámení, navrhování opatření k nápravě, jakož i k dalšímu postupu souvisejícímu s podaným oznámením je určena tato:

 

JUDr. Antonín Blažek, advokát zaps. u ČAK pod č. 16356, IČ 007 06 108,

 tel. + 420 576 514 086, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

se sídlem 686 01 Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 329.

 

Oznámení můžete podat rovněž osobně přímo u příslušné osoby. K umožnění jednání s příslušnou osobou za účelem podání ústního oznámení tuto osobu kontaktujte na výše uvedeném telefonním čísle, emailu nebo adrese.

 

Osoba, která podá vědomě nepravdivé oznámení, se může dopustit přestupku či porušení jiných právních předpisů. Za podání vědomě nepravdivého oznámení lze uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč.

 

VÍNO BLATEL s. r. o.

Ing. Miroslav Olbrecht,

předseda správní rady

Vedoucí pracovníci této společnosti...

...jsou jak zástupci generace, která nás velmi obohacuje svými zkušenostmi, bez nichž se při své činnosti neobejdeme, tak zástupci generace, která do naší činnosti vnáší velmi potřebnou dynamiku a moderní pohled.

Gabriela Pavlačková

Gabriela Pavlačková

obchodní manažer - morava, sk

Lukáš Koutník

obchodní manažer - čechy
MVDr. Milan Hanačík

MVDr. Milan Hanačík

vedoucí živočišné výroby
Ing. Iva Šantavá

Ing. Iva Šantavá

enolog a ředitel střediska vinařství
Ing. Renata Režňáková

Ing. Renata Režňáková

agronom
Ing. Tomáš Kalabus

Ing. Tomáš Kalabus

agronom
Bc. Jan Grabec

Bc. Jan Grabec

vedoucí provozu vinic
Ing. Monika Kořínková

Ing. Monika Kořínková

ekonomický ředitel
Antonín Křápek

Antonín Křápek

správce majetku

VÍNO BLATEL a. s.

 • 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 855, ČESKÁ REPUBLIKA
 • DATOVÁ SCHRÁNKA: xkfgwup
 • IČ: 47917709, DIČ: CZ 47917709
 • účet č.: 3414372/0800
  IBAN: CZ98 0800 0000 0000 0525 3242
  Kód banky (BIC): GIBACZPX
 • VÍNO BLATEL, a.s. je zapsána OR vedeném KS v Brně, sp. zn. B 3697

 • Tel.: +420 518 305 811 (ústředna)
 • Fax: +420 518 305 858
Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Google Analytics
Marketingové nástroje pro Google Analytics
Přijmout
Odmítnout
Nezbytné cookies
Technické cookies
Přijmout
Odmítnout